Ιθαγένεια

Passport

 

Με βάση τον αναθεωρημένο «Σχέδιο για την πολιτογράφηση των επενδυτών στην Κύπρο κατ’ εξαίρεση», οι επενδυτές μη μέλη της ΕΕ και οι οικογένειές τους μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή ιθαγένεια, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 19 Μαρτίου 2014.


Βασικά κριτήρια (ένα από τα παρακάτω):

 • ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η έγκριση θα εκδίδεται περίπου εντός 3 μηνών.
 • Ο αιτητής θα πρέπει να προβεί σε επένδυση ύψους €2 εκατομμυρίων (πλέον ΦΠΑ εάν υπάρχει) σε μια ενιαία κατοικία ή σε επιλογή από κατοικίες. Η μόνιμη κατοικία πρέπει να παραμείνει στους επενδυτές για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών. Μετά από 3 χρόνια ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να πωλήσει την ιδιόκτητη κατοικία του/της, ωστόσο, ο επενδυτής πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή του τουλάχιστον μία μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία εφ' όρου ζωής αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, (πλέον ΦΠΑ).
 • Οι γονείς του επενδυτή έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση κυρπιακής υπηκοότητας νοουμένου ότι αγοράσουν μία μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, (πλέον ΦΠΑ).
 • Κάθε ακίνητο/α που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών θα μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν προς το απαιτούμενο ποσό της επένδυσης.
 • Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτητή στην Κύπρο πρίν/μετά την έγκριση της αίτησής του για απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας.


Γενικά Κριτήρια:

 • Τα χρήματα για την αγορά του ακινήτου πρέπει να προέρχονται από το εξωτερικό μέσω νόμιμων πηγών.
 • Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο.


Βασικά πλεονεκτήματα:

 • Ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων
 • Όλη η οικογένεια μπορεί να αποκτήσει Κυπριακή Ιθαγένεια
 • Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων/υπηρεσιών/εμπορευμάτων
 • Καμία απαίτηση να διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο
 • Δικαίωμα εργασίας, διαμονής και αγοράς ακίνητων σε όλες τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ
 • Δικαίωμα να ταξιδέψουν σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περιορισμούς σε βίζα
 • Οι κατόχοι Κυπριακού Διαβατηρίου μπορούν να ταξιδεύσουν ελεύθερα χωρίς βίζα σε περισσότερες από 157 χώρες
 • Χρήση κυβερνητικών παροχών προνοίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Χρήση και ωφέλη νομικών δικαιωμάτων ως Κύπριος πολίτης