Μόνιμη κατοικία

Στηριγμένο στη διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν οι πολίτες εκτός ΕΕ αγοράζουν ιδιόκτητες κατοικίες στην Κύπρο, η αξία των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στις €300.000 + ΦΠΑ, οι ιδιοκτήτες και η οικογένεια τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Μόνιμης Διαμονής, η οποία μεταφράζεται σε άδεια διαβίωσης για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο αιτητής είναι δυνατό να αγοράσει

 • Μέχρι και δυο μονάδες κατοικίας (διαμερίσματα ή κατοικίες).
 • Μια μονάδα κατοικίας και ένα κατάστημα με εμβαδόν μέχρι 100 τ.μ.
 • Μια μονάδα κατοικίας και γραφείο με εμβαδόν μέχρι 250 τ.μ.

Νοείται ότι τα ακίνητα μπορούν να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά πρέπει να αγοράζονται από την ίδια Εταιρεία.

Βασικά κριτήρια:

 • Ο αιτητής υποβάλλει βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου ότι έχει καταθέσει σε λογαριασμό ποσό ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα είναι δεσμεύνο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον. Το εν λόγω ποσό πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχεται από το εξωτερικό.
 • Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα (του ιδίου ή/και του/της συζύγου).
 • Τα χρήματα για την απόκτηση του ακινήτου πρέπει να προέρχονται από το εξωτερικό και από νόμιμες πηγές.
 • Ο αιτών πρέπει να έχει αποδείξεις για επαρκές εισόδημα και ότι μπορεί να καλύψει όλα τα έξοδα όλων των μελών της οικογένειας του.
 • Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο.
 • Πρέπει να επισκέπτεται την Κύπρο, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.

Βασικά πλεονεκτήματα:

 • Εύκολη διεκδίκηση ευρωπαϊκής ιθαγένειας ή μόνιμης κατοικίας
  • Ταχύρυθμη διαδικασία (Κανονισμός 6 (2)): εντός 2 μηνών
  • Κατηγορία F (Κανονισμός 5 (στ)): μέσα σε 5- 12 μήνες
 • Ισχύει για τον/την σύζυγο καθώς και όλα τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών καθώς επίσης και για κάθε εξαρτώμενο γονέα (του ιδίου ή/και του/της συζύγου)
 • Ισχύει και για τα παιδιά τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας 18-25 ετών και άνω τα οποία είναι οικονομικά εξαρτώμενα από τους γονείς τους
 • Η Κύπρος αναμένεται να εισέλθει στη ζώνη Σένγκεν στο εγγύς μέλλον επιτρέποντας σε όλους τους κατόχους Κυπριακής Άδειας Μετανάστευσης να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρώπη
 • Κανένας φόρος κληρονομιάς 
 • Ιδιοκτήτης Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
 • Η Κύπρος αποτελεί προορισμός με τους χαμηλότερους φόρους ακίνητης ιδιοκτησίας στον κόσμο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες για μόνιμους κατοίκους παρακαλώ δείτε την ιστοσελίδα αναφορικά με τις άδειες μετανάστευσης ή επικοινωνήστε με τον νομικό υπάλληλο σας. Immigration Permits or contact your legal officer.